Działania projektowe:

Opracowanie programów nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej uwzgledniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji.

W ramach tego zadania opracowane zostaną programy nauczania dla 4 zawodów z BEA: technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista; technik rachunkowości. Opracowane programy będą uwzględniały …

Opracowanie przykładowych organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej oraz opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli.

W ramach tego zadania zrealizowane zostaną następujące działania opracowane zostaną przykładowe formy zajęć oddzielnie dla każdego z 4 zawodów z BEA oraz opracowane zostaną przykładowe …

Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w 4 zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej.

W ramach tego zadania opracowane zostaną propozycje działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami odrębnie dla 4 zawodów. Przeprowadzone …

Pilotaż przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi oraz opracowanie przykładowego modelu współpracy z uczelniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami uwzględniający również ich współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące  działania: przygotowanie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych; zrealizowane szkolenie dla opiekunów pilotażu dotyczące wypracowania rozwiązań, szkolenie odbędzie się dla zawodów …

Formularz kontaktowy

W sprawie pytań dotyczących projektu, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

Przejdź