Opracowanie przykładowych organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej oraz opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli.

Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawców na opracowanie przykładowej organizacji zajęć. W najbliższym czasie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zostanie zamieszczone zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawców …

Pilotaż przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi oraz opracowanie przykładowego modelu współpracy z uczelniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami uwzględniający również ich współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące  działania: przygotowanie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych; zrealizowane szkolenie dla opiekunów pilotażu dotyczące wypracowania rozwiązań, szkolenie odbędzie się dla zawodów …