Partnerstwo

Wyższa Szkoła bankowa kształci ponad 15tyś. studentów i ponad 3 tyś. Słuchaczy SP i MBA. Jest szkołą wyższa niepubliczną. Istnieje już 25 lat. WSB w Poznaniu posiada w swojej ofercie studia I stopienia na II kierunkach, studia II stopnia dostępne w ramach 3 ścieżek kształcenia, studia podyplomowe ( z zakresu m. in. administracji, coachingu, prawa, finansów i rachunkowości, podatków, IT, marketingu, pedagogiki, zarządzania), studia MBA oraz Executive MBA, warsztaty, kursy językowe oraz szkolenia. WSB w Poznaniu jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

WSB od 2010 buduje relacje z otoczeniem biznesu w ramach Programu Partnerstwa Biznesu przez:

 • doradztwo i konsultacje przy tworzeniu/modyfikowaniu programów studiów, praktyk i staży zawodowych;
 • opiniowanie istniejących programów kierunków i specjalności by dopasować do oczekiwać pracodawców;
 • prowadzenie zajęć w ramach przedmiotów specjalnościowych i warsztatów przez praktyków biznesu stanowi integralną cześć procesu kształcenia;
 • wizyty studyjne- studenci poznają funkcjonowanie firm w warunkach rzeczywistych;
 • organizacja praktyk, staży i współpraca w ramach pośrednictwa pracy
 • oferowanie pracy w firmach w regionie.

WBS od wielu lat organizuje:

 • wizyty w szkołach średnich Wlkp.: wykłady prelekcje dla uczniów;
 • konkursy dla uczniów szkół np. Wlkp. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie, Pokaż Nam Język itp.
 • coroczny festiwal Przedsiębiorczości: propaguje wśród młodzieży edukację ekonomiczną i podstawę przedsiębiorczą;
 • rozgrzewkę przed maturą: bezpłatne zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych prowadzone przez kadrę WSB.

Uczelnia oraz Wydział angażuje się także w działalność na rzecz społeczności lokalnej, Propaguje wśród młodych ludzi edukację ekonomiczną i podstawę przedsiębiorczą. Od lat organizuje m. in, Festiwal Przedsiębiorczości , konkurs Pokaż nam język wydarzenia, które zachęcają uczniów wielkopolski szkół ponadgimnazjalnych do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.


Liderem partnerstwa jest Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN z siedzibą w Poznaniu. WZP Lewiatan działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców (Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). WZP Lewiatan jest zrzeszony w Konfederacji Lewiatan. Podmiot skupia ponad 190 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż.

Misja

 • aktywne działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorstw poprzez wzmocnienia ich reprezentacji w Wielkopolsce oraz w Unii Europejskiej,
 • prowadzenie aktywnego lobbingu gospodarczego na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony i reprezentowania interesów pracodawców, ochrony praw przedsiębiorców oraz dialogu społecznego z władzami i partnerami społecznymi,
 • stymulacja rozwoju edukacji ekonomicznej społeczeństwa i upowszechnia zasady etyki zawodowej w stosunkach społeczno-gospodarczych.

Nasze cele

 • ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
 • reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
 • rozwój dialogu społecznego,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • system edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
 • zabieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorstw.

Najważniejsze postulaty WZP Lewiatan to:

 • liberalizacja prawa pracy,
 • obniżenie podatków, uproszczenie systemu podatkowego,
 • intensyfikacja wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa,
 • ograniczenie biurokracji poprzez zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności urzędów,
 • udział w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz Komisji Trójstronnej
 • obrona i reprezentowanie interesów członków Związku,
 • podejmowanie działań na rzecz obniżenia podatków lokalnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania firm,
 • rozwijanie organizacji – rozszerzenie zasięgu terytorialnego, umacnianie pozycji Związku w ogólnokrajowych strukturach pracodawczych.

Strona internetowa Beneficjenta projektu: wzp.org.pl


TEB Edukacja sp. z o.o. prowadzi oddziały w 45 miastach w Polsce i oferuje kształcenie w szkołach policealnych, medycznych, w technikach, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, gimnazjum językowym, a także w formie kursów i szkoleń oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. TEB Edukacja projektując ofertę przede wszystkim bierze pod uwagę oczekiwania swoich słuchaczy. Firma przygotowuje także kompleksowo do zdobycia zawodu, oferując podstawowe oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

TEB Edukacja sp. z o.o. należy do największej w Polsce grupy podmiotów działających w branży edukacyjnej – Grupy TEB, założonej przez Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w 1994 roku. W jej skład wchodzi także TEB Akademia sp. z o.o., będąca założycielem Wyższych Szkół Bankowych w 9 miastach.