Opracowanie programów nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej uwzględniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji.

Obecnie jesteśmy na finiszu opracowywania programów nauczania dla 4 zawodów z BEA: technik administracji, technik handlowiec, technik ekonomista; technik rachunkowości.