Opracowanie przykładowych organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i wyższej oraz opracowanie przykładowych form doskonalenia nauczycieli.

Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawców na opracowanie przykładowej organizacji zajęć.

W najbliższym czasie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl zostanie zamieszczone zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawców na opracowanie przykładowych form doskonalenia zawodowego. Zapraszamy do śledzenie bazy konkurencyjności i składania ofert.