Pilotaż przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi oraz opracowanie przykładowego modelu współpracy z uczelniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami uwzględniający również ich współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące  działania:

  • przygotowanie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych;
  • zrealizowane szkolenie dla opiekunów pilotażu dotyczące wypracowania rozwiązań, szkolenie odbędzie się dla zawodów technik administracji i technik rachunkowości;
  • opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji po 30 dla każdego zawodu;
  • opracowanie poradnika ze wskazówkami dla nauczycieli;
  • zakupione zostanie doposażenie Sali do pracowni symulacyjnej, która będzie znajdowała się w WSB;
  • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami, które powstaną w ramach zadania1,2,3.

Pilotaż zostanie przeprowadzone dla zawodów technik administracji i technik rachunkowości w Szkole Policealnej TEB Edukacja w Poznaniu i WSB w Poznaniu. Pilotaż zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2019-2020. W wyniku realizacji zadań opracowane zostaną przykładowe modele współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami  dla dwóch zawodów TA i TR. Beneficjent- TEB przekaże je do weryfikacji i akceptacji ekspertom uczelni pełniącej role Partnera w projekcie WSB. Ostateczne wersje modeli zostaną przekazane szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach objętych wsparciem.