Opracowanie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w 4 zawodach branży ekonomiczno-administracyjnej.

W ramach tego zadania opracowane zostaną propozycje działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami odrębnie dla 4 zawodów.

Przeprowadzone zostaną konsultacje z ekspertami w zakresie najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych wykorzystywanych w szkolnictwie wyższym, 4 spotkania.

W wyniku realizacji zadania do końca lipca 2019 r. opracowane zostaną propozycje działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami dla zawodów: technik administracji, technik handlowiec, technika ekonomista, technik rachunkowości.