W ramach projektu opracowane zostały 2 przykładowe modele współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami

Po zakończeniu pilotażu opracowane zostały 2 przykładowe modele współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami dla zawodów: technik administracji i technik rachunkowości. Obecnie dokumenty te przekazane zostały do oceny i akceptacji Ekspertom z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu będącej Partnerem Projektu. Po pozytywnej akceptacji Przykładowe modele współpracy zostaną opublikowane na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania.