Warsztaty i konsultacje dotyczące opracowania programów nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej

W kwietniu oraz maju 2019r. zrealizowane zostały warsztaty z dyrektorami szkół i nauczycielami PNZ oraz nauczycielami akademickimi właściwymi dla danego zawodu w 4 zawodach z BEA. Warsztaty są prowadzone przez ekspertów dla 4 zawodów: t. administracji, t. handlowiec, t. ekonomista, t. rachunkowości.

W najbliższym czasie będą prowadzone konsultacje z pracodawcami  4 zawody po 2 spotkania właściwe dla BEA.

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy za udział oraz cenne pomysły i informacje zwrotne. 🙂

Ponadto na czerwiec 2019r. zaplanowano warsztaty na temat opracowania przykładowych organizacji zajęć dla 4 zawód: t. administracji, t. handlowiec, t. ekonomista, t. rachunkowości.

Zapraszamy do śledzenia strony. 🙂