Zakończenie pilotażu przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

Z końcem czerwca 2020 zakończył się pilotaż przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi. Udział w pilotażu wzięły 2 szkoły: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie na kierunku technik rachunkowości oraz Policealna Szkoła TEB Edukacja w Poznaniu na kierunku technik administracji. Pilotaż realizowany był w okresie wrzesień 2019 – czerwiec 2020. Po zakończeniu pilotażu nastąpiła agregacja wyników oraz opracowano Raport z pilotażu.