Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania programów nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej

Zapraszamy Państwa do udziału  w warsztatach mających na celu opracowanie przykładowych programów nauczania dla 4 zawodów z branży ekonomiczno-administracyjnej.

W oparciu o pozyskane od Państwa dane przygotujemy założenia do opracowania przykładowych programów .

Uczestnikami warsztatów mogą być przedstawiciele szkół wyższych (nauczyciele akademiccy) oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

KIERUNEK KSZTAŁCENIA I TERMIN II TERMIN
Technik administracji   17.04.2019 16.05.2019
Technik rachunkowości   15.05.2019 17.05.2019
Technik handlowiec   07.05.2019 24.05.2019
Technik ekonomista 08.05.2019 10.05.2019

W celu wzięcia udziału w warsztatach prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje udziale są pod numerem telefonu:

571-312-430.

Zapraszamy do kontaktu.