Zapraszamy na warsztaty dotyczące opracowania przykładowej organizacji zajęć

Zapraszamy Państwa do udziału  w warsztatach mających na celu opracowanie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów dla 4 zawodów z BEA uwzględniające współpracę szkół zawodowych z wyższymi.

W oparciu o pozyskane od Państwa dane przygotujemy założenia do opracowania przykładowych programów .

Uczestnikami warsztatów mogą być przedstawiciele szkół wyższych (nauczyciele akademiccy) oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

TERMINY WARSZTATÓW:

KIERUNEK KSZTAŁCENIA I TERMIN
Technik handlowiec   18.06.2019
Technik ekonomista   24.06.2019
Technik administracji 25.06.2019
Technik rachunkowości   01.07.2019

W celu wzięcia udziału w warsztatach prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje udziale są pod numerem telefonu:

571-312-430.

Zapraszamy do kontaktu.